Logo Geosystems
usługi /

GIS

Technologia Systemów Informacji Geograficznej GIS dzięki swojej uniwersalności znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach.  Oferujemy wykonanie lub koordynację projektów związanych między innymi z zadaniami i tematyką opisaną poniżej.

Geomarketing jest dziedziną analiz marketingowych z uwzględnieniem kontekstu przestrzennego (informacji przestrzennej) w procesie planowanie i wdrażania działań marketingowych. GEOSYSTEMS Polska jako właściciel znaczącego zasobu danych przestrzennych, przy zastosowaniu oprogramowania GIS jest w stanie zaoferować analizy rynku dla handlu i usług różnych branż.

Geokodowanie to proces przypisania wybranej bazie danych współrzędnych geograficznych. Rekordy w bazie danych muszą posiadać informację adresową, im dokładniejsza informacja, tym dokładniejsze będzie geokodowanie. Rekord, który będzie posiadał tylko nazwę miasta/miejscowości i nazwę ulicy nie może być zgeokodowany dokładniej niż do środka odcinka tej ulicy.

GEOSYSTEMS Polska stosuje najdokładniejszą i najbardziej aktualną bazę numeracji porządkowej budynków w kraju. Warstwa ta powstała na potrzeby systemu nawigacji samochodowej AutoMapa®, w swej przeważającej części w 2007 roku, prezentuje więc najwyższy stopień aktualności. Jej niepowtarzalność wynika z faktu iż jest to pełna, punktowa numeracja, gdzie geokodowany adres przypisywany jest to punktu a nie do zakresu numeracyjnego jak dzieje się to w większości aplikacji geokodujących. Jaka jest przewaga pełnej numeracji nad zakresową można się przekonać na przykładzie miejscowości położonych w górskich dolinach lub na zachodzie kraju gdzie numeracja biegnie w sposób nieuporządkowany, niemożliwy do zaprezentowania w postaci zakresu numeracyjnego od skrzyżowania do skrzyżowania. Na dzień dzisiejszy oferujemy geokodowanie w ponad 1300 miastach i miejscowościach w Polsce i szybko powiększamy naszą bazę.

Rozwiązania dla telekomunikacji obejmują międzyinnymi analizy propagacji fali, stosowane przy opracowaniu sieci nadawczych telefonii komórkowej czy bezprzewodowego Internetu. Wymagają specjalistycznego oprogramowania oraz danych przestrzennych obejmujących informację o rzeźbie i pokryciu terenu oraz w miastach dodatkowo trójwymiarowych modeli budynków.

Olbrzymie doświadczenie firmy w zakresie współpracy z operatorami telefonii komórkowej w okresie budowania ich sieci, oraz fakt posiadania w zasobie odpowiednich danych pozwala mówić o GEOSYSTEMS Polska jako o ekspercie w dziedzinie rozwiązań dla telekomunikacji.

Mapy akustyczne to opracowania z zakresu ochrony środowiska, wymagane przepisami UE dla miast pow. 200 000 mieszkańców. Jest to złożona i wymagająca analiza, której efektem jest opracowanie mapy oraz serii parametrów narażenia na przekroczone normy hałasu.
GEOSYSTEMS Polska w zakresie opracowania map akustycznych współpracuje z firmami INKOM S.C. oraz EKOSOUND. Pełni rolę dostawcy danych przestrzennych 2D i 3D w zakresie ukształtowania i pokryciu terenu oraz modeli blokowych budynków, które stanowią podstawę analiz. Opracowania akustyczne mogą być też realizowane dla mniejszych, niż miasta obszarów.

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.