Logo Geosystems
usługi /

wizualizacja

vis

Wizualizacja danych przestrzennych czy wyników analiz jest zwykle kluczowa dla pełnego zrozumienia badanych zjawisk.

Redakcja map dla różnych potrzeb wypełnia naturalną potrzebę prezentacji danych geograficznych czy wyników analiz. Oferta usług GEOSYSTEMS Polska obejmuje także realizację tego etapu projektów przestrzennych.

Wizualizualizacje 3D  znajdują zastosowanie m. in. w dziedzinie promocji regionu (miasta lub jego części), obronności (zadania związane z planowaniem misji), budownictwa (na wstępnym etapie planowania inwestycji), dla celów obrotu nieruchomościami (prezentując walory lokalizacyjne) czy też w mediach. Doświadczenie GEOSYSTEMS Polska, bogaty zasób danych 3D oraz obrazowych i wektorowych są podstawą potencjału w zakresie technologii wizualizacji geoprzestrzennej w Internecie.

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.