Logo Geosystems

dane przestrzenne

GEOSYSTEMS Polska oferuje bazy danych przestrzennych stanowiących wektorowy podkład mapowy oraz wszechstronne źródło informacji o obszarze Polski. Jest to produkt autorski firmy GEOSYSTEMS Polska, który znajduje zastosowanie w najpopularniejszym na polskim rynku systemie satelitarnej nawigacji samochodowej AutoMapa®. Stanowi najpełniejszy i najbardziej aktualny zbór danych przestrzennych dla obszaru kraju.

Zasób powstał w roku 2002 i od tego czasu jest uzupełniany i aktualizowany na podstawie wielu źródeł począwszy od zobrazowań satelitarnych a skończywszy na pomiarach terenowych. Szczegółowość i dokładność tych danych odpowiada w miastach skali 1: 5 000 a poza miastami 1: 20 000.

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.