Logo Geosystems
dane przestrzenne /

wektorowe dane bazowe

vector_01Zasób

GEOSYSTEMS Polska oferuje bazy danych przestrzennych stanowiące wektorowy podkład mapowy oraz wszechstronne źródło informacji geograficznej. Jest to produkt autorski firmy GEOSYSTEMS Polska, który znajduje zastosowanie w najpopularniejszym na polskim rynku systemie satelitarnej nawigacji samochodowej AutoMapa®. Setki tysięcy kierowców każdego dnia weryfikuje aktualność map, a ich uwagi są cennym źródłem informacji służącej rozwojowi zasobu. Potencjalni użytkownicy map wektorowych mogą ocenić ich wartość także korzystając z portalu mapowego Targeo®. 

Zasób danych przestrzennych tworzony jest od początku istnienia firmy GEOSYSTEMS Polska. W proces ich uszczegóławiania i aktualizacji zaangażowanych jest każdego dnia nawet do kilkudziesięciu osób. Dane opracowywane są na podstawie wielu źródeł informacji: wywiadu terenowego (także z wykorzystaniem samochodów pomiarowych), interpretacji zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych. Informacje uzyskiwane są także od podmiotów zewnętrznych. 

Poza nawigacją samochodową i rozwiązaniami internetowymi mapy znajdują zastosowanie w działaniach związanych z geomarketingiem, planowaniem przestrzennym,  zarządzaniem kryzysowym, projektowaniem i utrzymaniem infrastruktury przesyłowej i telekomunikacyjnej, a także w wielu innych dziedzinach. 

Sieć drogowa obejmująca drogi numerowane, ulice w miastach, drogi utwardzone i gruntowe. Warstwa zawiera rozbudowaną tabelę atrybutów z blisko czterdziestoma kolumnami. Jest bazą przystosowaną do analiz sieciowych wyposażoną we wszystkie informacje niezbędne do planowania przejazdów.

Sieć kolejowa z podstawową informacją o kategorii trasy (jednotorowa, dwutorowa, wielotorowa, zelektryfikowana, wąskotorowa).

Podział administracyjny z aktualnością na dzień zamówienia w trzystopniowym podziale: województwa, powiaty, gminy (dzielnice) z pełną informacją tabelaryczną dla każdego stopnia podziału.

Baza miejscowości zawierająca poza ich położeniem geograficznym także bogatą informację tabelaryczną, taką jak kod statystyczny, kategorię i populację. Baza obejmuje ponad 90 000 miejscowości.

Obrysy budynków 3D z atrybutem wysokości bezwzględnej i względnej, opracowane metodą fotogrametryczną z zastosowaniem analizy stereoskopowej. Użycie zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej zapewnia wysoką dokładność i szczegółowość produktu. Jako źródło informacji wysokościowej wykorzystywany jest także skaning laserowy, którego precyzja jest najwyższa. 

Punkty adresowe to najdokładniejsza i najbardziej aktualna baza danych adresowych w Polsce. Obejmuje ona kompletną informację adresową w miastach. Adres przypisany jest do punktu – rzeczywistej lokalizacji budynku a nie do zakresu numeracyjnego. Istnieje możliwość wykonania usługi geokodowania na podstawie bazy adresowej. 

Baza kodów pocztowych przedstawiona w formie zasięgów (wieloboków) i w postaci punktów prezentujących środki ciężkości wieloboków stref kodów pocztowych.

Sieć hydrograficzna wielobokowa i liniowa reprezentacja cieków i zbiorników wodnych z atrybutem nazwy. Opracowana na podstawie map topograficznych, jest od wielu lat uszczegóławiana na podstawie zobrazowań satelitarnych i zdjęć lotniczych.

Pokrycie terenu w wielu klasach (lasy, zabudowa, przemysł itd.), stanowiące tło dla pozostałej treści. Opracowanie powstało w oparciu o aktualny zasób danych satelitarnych. Stanowi ono produkt o szczegółowości i dokładności tematycznej na poziomie znacznie przewyższającym dostępne opracowania.

Dostosowanie

Wektorowe dane bazowe oferowane są w postaci plików shapefile lub baz danych ESRI geodatabase, jednak możliwa jest konwersja do dowolnego formatu przestrzennych baz wektorowych. Dowolny jest także układ współrzędnych w jakim baza zostanie dostarczona. Każda z opisanych powyżej warstw może stanowić niezależny produkt. Dostosowaniu podlegają także atrybuty poszczególnych warstw, których selekcja każdorazowo konsultowana jest z zamawiającym. Wybór obiektów konkretnej kategorii w ramach warstw również pozwala na adaptację produktu do indywidualnych wymagań.

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.