Logo Geosystems
HEXAGON GEOSPATIAL / Provider Suite /

ERDAS APOLLO

ERDAS APOLLO uzupełnia portfolio produktów HEXAGON Geospatial pozwalających na przetworzenie surowych danych w czytelną informację z odniesieniem przestrzennym. Elastyczny podział funkcjonalności sprawia, że ERDAS APOLLO sprosta wymaganiom zarówno tych, którzy potrzebują wyłącznie szybkiego serwera danych obrazowych jak również tych potrzebujących złożonego systemu zarządzania i udostępniania dancyh przestrzennych.

ERDAS APOLLO jest rozwiązaniem serwerowym umożliwiającym zarządzanie, przechowywanie i udostępnianie danych przestrzennych. APOLLO zawiera mechanizmy automatycznego wyszukiwania nowych zbiorów w przyrastającym zasobie danych, następnie skatalogowania ich oraz opisania odpowiednimi metadanymi w celu ułatwienia ich wyszukiwania w przyszłości. Na zyczenie użytkownika możliwe jest również zautomatyzowane udostępnianie nowo skatalogowanych danych w postaci usług sieciowych zgodnych ze standardami OGC. ERDAS APOLLO zawiera również narzędzia do określania sposobu wyświetlania tych danych w postaci usług (dla rastrów: zarządzanie kontrastem, przezroczystością i maskowaniem, dla danych wektorowych zarządzanie symboliką warstw itp.) Dzięki zastosowaniu otwatych standardów OGC w ERDAS APOLLO Twoje dane przestrzenne będą mogły zostać wuświetlone na każdym urządzeniu Twojego współpracownika czy klienta. Zastosowanie wydajnych metod kompresji i wyświetlania danych rastrowych (ECW, ECWP) decyduje o tym, że APOLLO należy do najszybszych serwerów danych obrazowych dostępnych na rynku. Oprócz wspomnianych funkcji ERDAS APOLLO daje możliwiść przetwarzania danych przestrzennych po stronie serwera. Oprogramowanie ERDAS IMAGINE i GeoMedia oferują możliwość połączenia się z serwerem APOLLO w celu przeszukania bazy danych oraz w celu opublikowania procesów przetwarzania danych po stronie serwera. Taka operacja pozwala na dzielenie się ze współużytkownikami systemu swoimi modelami przetwarzania w celu ponownego ich wykorzystania na innych danych wejściowych. ERDAS APOLLO jest elastycznym narzędziem pozwalającym na integrację z bazami danych Oracle, MsSQL, PostgreSQL. Wykorzystanie środowiska Java i REST pozwala na bezpieczne zintegrowanie ERDAS APOLLO z innymi wiodącymi rozwiązaniami informatycznymi. ERDAS APOLLO dostępny jest w trzech stopniach "wtajemniczenia" zróżnicowanych pod względem zakresu funkcjonalności i oczywiście ceny. Najprosztszy ERDAS APOLLO Essentials jest po prostu szybkim serwerem danych obrazowych wykorzystującym algorytmy kompresji ECW i dedykowany tej technologi protokół strumieniowania ECWP. Połączenie tych dwóch rozwiązań zapewnia szybkie przesłanie z zerwera danych skompresowanych, które nastepnie po stronie maszyny klienckiej są szybko dekompresowane (wymaga to instalacji specjalnej wtyczki w przeglądarce internetowej). ERDAS APOLLO Advantage jest dodatkowo wyposażone w narzędzia do katalogowania danych (Data Manager) i towrzenia do nich metadanych. Tak skatalogowane dane mogą zostać następnie udostępnione szerszemu gronu odbiorców przy pomocy usług sieciowych (np. WMS, WFS) oraz w postaci plików przygotowanych do pobrania. ERDAS APOLLO Professional oferuje przetwarzanie danych przestrzennych po stronie serwera. Użytkownicy ERDAS Imagine mają możliwość publikowania własnych modeli przetwarzania bezpośrednio z narzędzia Spatial Modeler. Tak opublikowane modele mogą zostać wykorzystane przez innych uprawionych do tego użytkowników jako usługi przetwarzania (WPS).

Przykład wykorzystania ERDAS APOLLO

Więcej informacji na stonie HEXAGON GEOSPATIAL

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.