Logo Geosystems
HEXAGON GEOSPATIAL / Producer Suite /

ERDAS IMAGINE

Zobrazowanie to daleko więcej niż obraz Ziemi. To wartościowe źródło informacji o stanie powierzchni terenu danego obszaru w określonym momencie, którego zmiany możemy śledzić w czasie. ERDAS IMAGINE oferuje narzędzia służące przetwarzaniu i zrozumieniu tej informacji.

ERDAS IMAGINE uważany jest za jeden z najbardziej wszechstronnych a jednocześnie najłatwiejszych do opanowania systemów przetwarzania i analizy danych obrazowych. Tworzy go dobrze zintegrowany zestaw złożonych procedur kalibracji, analizy, pomiaru i prezentacji stosowanych do prac naukowo-badawczych, badawczo-wdrożeniowych czy produkcyjnych, modeli wysokościowych oraz danych wektorowych. Jest w pełni zintegrowany z bazami danych ESRI oraz Oracle Spatial.

Główne zalety systemu ERDAS IMAGINE przytaczane często przez użytkowników to:

  • niska cena w porównaniu z systemami posiadającymi podobne możliwości
  • rozbudowane narzędzia analityczne
  • modułowa struktura systemu umożliwiająca jego rozbudowę i dostosowanie do zadań, jakim ma służyć
  • przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny i logiczna przejrzystość
  • możliwość tworzenia własnych procedur i aplikacji
  • dobrze przygotowana dokumentacja i tzw. on-line help a także tzw. Przewodnik Geoinformatyczny - FIELD GUIDE (polska wersja językowa) zawierający nie tylko wyczerpujące informacje na temat samego systemu ale stanowiący równocześnie kompendium wiedzy o teledetekcji, cyfrowego przetwarzania obrazów i metod analizy informacji przestrzennych, odwzorowaniach kartograficznych, podstawowych pojęć matematyczno-statystycznych itp.
  • dobrze funkcjonująca obsługa techniczna użytkowników w ramach software maintenance.
  • jest dostępny w trzech pakietach różniących się pod względem zaawansowania, z których każdy następny zawiera funkcjonalność poprzedniego: IMAGINE Essentials, IMAGINE Advantage i IMAGINE Professional.

 

Więcej informacji na stonie HEXAGON GEOSPATIAL

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.