Logo Geosystems
HEXAGON GEOSPATIAL / Producer Suite / ERDAS IMAGINE /

IMAGINE Objective

IMAGINE Objective oferuje funkcjonalność segmentacji oraz wieloskalowej klasyfikacji obiektowej obrazów, a także generowania baz danych przestrzennych przystosowanych do zastosowań w GIS i kartografii.

Uważa się, że produkcja i utrzymanie baz danych przestronnych pochłania ok. 80% kosztów i czasu realizacji projektów geoprzestrzennych. Ponieważ powierzchnia Ziemi podlega nieustannym zmianom najdokładniejsze bazy danych muszą być nieustannie aktualizowane. Tradycyjne metody pozyskiwania informacji na podstawie obrazu zakładały intensywne prace kameralne i żmudą wektoryzację np. zdjęć lotniczych. Precyzyjna i pełna informacja podnosi wartość analiz i ułatwia je. Dane teledetekcyjne, zarówno satelitarne jak i lotnicze, są bogatym i regularnym źródłem użytecznej informacji.

IMAGINE Objective zawiera zestaw innowacyjnych narzędzi dla delimitacji obiektów, aktualizacji i analizy zmian, pozwalających na zautomatyzowane opracowanie wektorowych baz danych przestrzennych na podstawie obrazu teledetekcyjnego lub innego typu danych rastrowych. Technologia ta przekracza granice tradycyjnej analizy obrazu dzięki zastosowaniu systemu informatycznego najwierniej naśladującego ludzki zmysł wzroku.

Więcej informacji na stonie   HEXAGON GEOSPATIAL

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.