Logo Geosystems
HEXAGON GEOSPATIAL / Producer Suite / ERDAS IMAGINE /

LPS Terrain Editor

LPS Terrain Editor uzupełnia linię fotogrametryczną LPS, umożliwiając wizualizację, weryfikację i edycję numerycznych modeli terenu (DTM). LPS Terrain Editor obejmuje narzędzia edycji punktowej oraz powierzchniowej modeli terenu, wsparte wizualizacją stereoskopową zwiększającą precyzję pomiaru. Terrain Editor obsługuje wiele formatów modeli terenu, włączając TIN i GRID.

Praca włożona w opracowanie precyzyjnych danych wysokościowych w środowisku LPS Terrain Editor owocuje na kolejnych etapach produkcji fotogrametrycznej. Jakość modeli terenu na wpływ na geometryczna dokładność ortorektyfikacji.

Wizualizacja modelu terenu w czasie rzeczywistym zapewnia aktualizację widoku po modyfikacji każdego punktu, co czyni z LPS Terrain Editor dynamiczne narzędzie edycji. LPS Terrain Editor modelu wyświetlany jest on, w postaci punktów, poziomic, linii nieciągłości itd., w oknie widoku stereoskopowego dla zapewnienia możliwości kontroli edycji.

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.