Logo Geosystems
HEXAGON GEOSPATIAL / Producer Suite / ERDAS IMAGINE /

IMAGINE EXPANSION PACK

Imagine Expansion Pack jest zestawem najpopularniejszych rozszerzeń do Imagine, obejmującym takie uznane narzędzia, jak: AutoSync, DeltaCue, NITF 2.1, VirtualGIS, StereoAnalyst. Poniżej opis zastosowań poszczególnych modułów.

IMAGINE AutoSync pozwala na poprawienie spójności geometrycznej baz obrazowych, pochodzących z różnych systemów obserwacji Ziemi, niezależnie od ich rozdzielczości terenowej i spektralnej. IMAGINE AutoSync wykorzystuje tysiące wykrytych automatycznie punktów wiążących oba obrazy. Zastosowanie procedury Edge Matching umożliwia przeprowadzenie dopasowania obszarów wzajemnego pokrycia sąsiadujących obrazów. Spójność geometryczna danych obrazowych jest szczególnie istotna w wykrywaniu zmian, łączeniu rozdzielczości i mozaikowaniu obrazów.

IMAGINE AutoSync podnosi wydajność precyzyjnego przetwarzania obrazów. Przy zastosowaniu w ortorektyfikacji pełnej biblioteki sensorów ERDAS IMAGINE, IMAGINE AutoSync zapewnia zasilanie baz danych nowymi spójnymi geometrycznie obrazami.

IMAGINE DeltaCue służy wykrywaniu zmian pomiędzy obrazami serii wieloczasowych. Użytkownik może zwizualizować jedynie istotne zmiany, dzięki konfiguracji spektralnych i powierzchniowych wartości progowych różnic. Zautomatyzowane procedury preprocesingu pozwalają m. in. na sprawne przeprowadzenie czasochłonnej normalizacji obrazów. Intuicyjny i elastyczny viewer pozwala na porównywanie, powiększanie, nakładanie obrazów i wyników analizy.

Upraszczając proces wykrywania zmian z zastosowaniem zobrazowań, IMAGINE DeltaCue umożliwia szybką interpretację znaczących zmian środowiskowych i spełnić wymagania efektywnego zarządzania kryzysowego czy monitoringu środowiska.

IMAGINE NITF 2.1 Format danych NITF (National Imagery Transmission Format) to standard danych obrazowych i map cyfrowych zgodny z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej - ISO (International Standards Organization) oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO (North Atlantic Treaty Organization). IMAGINE NITF obejmuje narzędzia importu i eksportu obrazów i kompozycji mapowe w formacie NITF 2.1. Pliki NITF mogą zawierać wiele warstw obrazowych, danych wektorowych shapefile i opisów. Pozwalają na zaimportowanie wszystkich elementów kompozycji, przetworzyć i ponownie zapisać w formacie NITF. Dzięki narzędziu do generowania wycinków obrazów i map możliwe jest przygotowanie zestawu danych obejmującego tylko obszar zainteresowania.

IMAGINE NITF generuje pliki certyfikowane przez JITC (poziom siódmy, najwyższy dla NITF 2.1) oraz zgodne ze standardem NATO - MIL STD 2500B/STANAG 4545.

IMAGINE VirtualGIS jest potężnym, ale łatwym w użyciu narzędziem analizy wizualnej, oferującym funkcje GIS w środowisku 3D. Poza renderingiem 3D i funkcjonalnością przelotów w obrębie wizualizacji trójwymiarowej terenu, IMAGINE VirtualGIS pozwala na interpretację i modelowanie zjawisk występujących w przestrzeni, czy ich interaktywną prezentację. 
 
IMAGINE VirtualGIS rozszerza system ERDAS IMAGINE o możliwość wizualizacji i zrozumienia zjawisk w przestrzeni geograficznej, które są dostrzegalne tylko w trzech wymiarach. Daje możliwość tworzenia dynamicznych i interaktywnych prezentacji ułatwiających zrozumienie złożonych procesów nie wymagając przy tym doświadczenia specjalistycznego. 

IMAGINE VirtualGIS pozwala stworzyć symulacje 2D i 3D realistycznych scenariuszy pola walki czy obszaru akcji ratunkowej. Scenerie generowane w IMAGINE VirtualGIS oparte są na numerycznych modelach terenu (DTM) i ortoobrazach satelitarnych lub lotniczych. Wysoki realizm scenerii pozwala na zapoznanie się ze specyfiką teatru działań na etapie planowania misji. IMAGINE VirtualGIS przy zastosowaniu narzędzi analizy pozwala na zasymulowanie zjawisk i opracowanie scenariuszy “co jeżeli”.

Kolejnym zadaniem realizowanym przy zastosowaniu IMAGINE VirtualGIS jest planowanie lokalizacji i przebiegu inwestycji infrastrukturalnych. Środowisko wizualizacji 3D pozwala na wykonywanie studiów wykonalności przy zastosowaniu wielu źródeł danych jednocześnie.

StereoAnalyst dla IMAGINE to narzędzie stereoskopowego pomiaru obiektów umożliwiające budowanie i zasilanie baz danych 3D oraz ich edycję. Zastosowanie podejścia bezpośredniego „od obrazu do mapy”, w procesie gromadzenia danych pozwala na zachowanie integralności obrazu oraz poprawienie dokładności wyników. Wymaga opracowanego bloku zdjęć lub stereopary. 

Funkcjonalność

  • Gromadzenie danych o obiektach jakie istnieją w świecie rzeczywistym bezpośrednio w Geobazie ESRI
  • Pomiar 2D i 3D
  • Dostęp do obrazów za pośrednictwem ArcSDE
  • Wyświetlanie w wielu połączonych przestrzennie oknach (możliwość konfiguracji dwumonitorowej)
  • Obsługa edycji Geobazy przez wielu użytkowników (versioning)
  • Obsługa formatów CAD (DXF, DGN i DWG)
  • Obsługa wielu ergonomicznych urządzeń digitizujących: Mouse-Trak, TopoMouse, Immersion Device

Więcej informacji na stonie   HEXAGON GEOSPATIAL

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.