Logo Geosystems

B+R oraz wdrożenia

GEOSYSTEMS Polska uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez konsorcja naukowo –przemysłowe, zarówno w oparciu o Polskie instytucje jak i w kooperacji międzynarodowej. Prowadzimy także wdrożenia w zakresie systemów informacji przestrzennej oraz kartowanie zasobów przyrodniczych, infrastruktury i użytkowania terenu. Dzięki realizacji wielu innowacyjnych przedsięwzięć nieustannie zdobywamy niezbędne doświadczenie w dziedzinie zarządzania złożonymi zadaniami, a także poszerzamy zakres kompetencyjny zespołu. We współpracy z instytutami naukowymi, szkołami wyższymi, administracją czy innymi firmami szukamy nowych zastosowań informacji przestrzennej, obserwacji i pozycjonowania satelitarnego oraz staramy się promować i doskonalić techniki ich użycia tam gdzie ich zastosowanie jest znane. W działaniach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych firma jest obecna miedzy innymi na następujących dziedzinach: 

  • ochrona środowiska
  • zarządzanie kryzysowe
  • planowanie przestrzenne
  • geomarketing
  • rolnictwo

Fotogrametria i teledetekcja oparte na danych lotniczych i satelitarnych stają się z każdym dniem bardziej złożonymi technologiami. Wykorzystuje się obrazowanie optyczne, mikrofalowe, skaning laserowy, często w zespołach wielosensorowych, także umieszczonych na kilku nosicielach. Dzięki doświadczeniu w przetwarzaniu danych z każdego z tych źródeł oraz szerokiemu zestawowi informacji referencyjnej 2D i 3D z powodzeniem realizujemy ewaluację nowych źródeł danych obrazowych.

Jedną z naszych podstawowych procedur jest synteza informacji pozyskanych ze źródeł obserwacji Ziemi, gwarantujących precyzję geometryczną i najwyższą aktualność, oraz danych z innych źródeł, np. statystycznych, z ich precyzyjną i szczegółową informacją tematyczną.

Aby wiarygodnie analizować i syntetyzować informacje dotyczące zasobów przyrody czy działalności człowieka należy wziąć po uwagę położenie opisywanych obiektów i zjawisk w przestrzeni geograficznej oraz ich wzajemne relacje przestrzenne. Podstawą procedury geokodowania (nadawania informacji o położeniu geograficznym) jest wiarygodna i aktualna baza referencyjna podziału administracyjnego, miejscowości, ulic i budynków. GEOSYSTSEMS Polska posiada takie dane, co czyni naszą firmę, także z tego powodu wartościowym partnerem w projektach obejmujących fuzję informacji przestrzennych i nadprzestrzennych. 

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje zainteresowane wykonywaniem opracowań i wdrożeń opartych na technologiach geoinformacyjnych. Naszym celem jest realizacja śmiałych, innowacyjnych pomysłów, poprawiających rentowność przedsięwzięć biznesowych, bezpieczeństwo publiczne oraz ograniczających niekorzystny wpływ gospodarki człowieka na środowisko.  

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.