Logo Geosystems
B+R oraz wdrożenia /

Phare MERA Kartowanie Degradacji Gruntów – Szacowanie Erozji Glebowej w Polsce

Celem projektu było opracowanie i zastosowanie spójnej metodyki zbierania i analiz połączonych danych teledetekcyjnych i map cyfrowych dla oszacowania, modelowania i kartowania erozji gleb w Polsce.

Jasnym jest, że dane teledetekcyjne i współczesna technologia GIS zastosowane, jako narzędzia analiz ilościowych jak i jakościowych, dają możliwość dodatkowego wglądu w złożone wskaźniki środowiskowe, procesy i zjawiska. Ułatwiają także porównanie różnych regionów geograficznych oraz umożliwiają analizy wieloczasowe (wykrywanie zmian). Technologia ta może być zastosowana operacyjnie we wszystkich typach badań geograficznych na poziomie lokalnych, ale również krajowym, regionalnym i globalnym. Z drugiej jednak strony, nasze zrozumienie wielu procesów i związków pomiędzy zmiennymi środowiskowymi, mających wpływ na te procesy, jest często niewystarczające. Szczegółowe badania tych procesów, zarówno terenowe jak i laboratoryjne, mogą zmienić tę sytuację. Jak powiedział pewien gleboznawca: „Dopóki wystarczająca liczba badań nie zostanie przeprowadzona nieco dwuznaczne ustalenia dotyczące przebiegu erozji gleb muszą dostarczyć podstaw oceny ryzyka intensywnej utraty gleb”.

Szczegółowe zapytania można kierować do nas pisząc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.