Logo Geosystems
konferencje /

Konferencje Naukowo-Techniczne

Konferencje naukowo - techniczne GEOSYSTEMS Polska i Wojskowej Akademii Technicznej pełnią misję panelu wymiany informacji pomiędzy instytucjami naukowymi, producentami i usługodawcami oraz konsumentami rozwiązań z dziedziny informacji przestrzennej, głównie fotogrametrii, teledekcji, GIS i GPS. Uczestnicy corocznych spotkań skupiają się na zagad nienia ch z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i zastosowań informacji przestrzennej, wśród których za wiodące uznać należy:  

 • Nowe, istniejące i planowane źródła informacji obrazowej
 • Dane geoinformatyczne dla systemów zarządzania kryzysowego
 • Wykorzystanie NMT do zabezpieczenia topograficzno-geograficznego bezpieczeństwa miast i ważnych obiektów
 • Wykorzystanie wysokorozdzielczych danych satelitarnych w rozpoznaniu wojskowym
 • Fotogrametria bliskiego zasięgu na usługach gospodarki narodowej
 • Opracowania fotogrametryczne dla instytucji państwowych i prywatnych
 • Techniczne środki rozpoznania
 • Analizy w przestrzeni i czasie
 • Sposoby prezentacji danych wektorowych i rastrowych
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Metody wizualizacji i dystrybucji danych przestrzennych
 • Integracja systemów geoinformatycznych, interoperacyjność
 • Analiza jakościowa geodanych i modeli
 • Bazy danych obrazowych
 • Rozwiązania sieciowe i korporacyjne w geoinformatyce
 • Klasyfikacja
 • Dane radarowe i hiperspektralne

Wszystkie referaty prezentowane w czasie obrad ukazują się w czasopiśmie “Systemy Logistyczne Wojsk”. Wybrane referaty (w języku angielskim) ukazują się w “Polish Journal of Environmental Studies” czasopiśmie z listy filadelfijskiej (10 pkt KBN).


Przezentacje prelegentów dotychczasowych edycji:PobierzKNT_2006 - Multispektralny Zapis ADS40 i ALS50 - od Ortophoto do True Orthophoto - Hanemann K (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Nowe Spojrzenie na Cyfrowa Fotogrametrie Bliskiego Zasiegu - Malczewski A (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Omowienie Technologii Naziemnego Skaningu Laserowego oraz Praktycznych Aspektow Zastosowania Tej Technologii w Polskich Warunkach - Uchanski J, Falkowski P (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Operacyjne Wykorzystanie Zobrazowan Satelitarnych Wnioski z Demonstracji Technik Satelitarnych Astro+, Zegrze 2006 - Ryzenko J (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Opracowanie Ortofotomapy Satelitarnej z Uzyciem Zobrazowania QuickBird 2 - Zdunek Z (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Pierwsze w Polsce Zastosowanie Obrazowan ADS40 i ALS50 - Projekt Wroclaw 2005 - Dabrowski R, Zych J (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Polska Siec Radarow Meteorologicznych POLRAD - Tuszynska I (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Potencjal Wysokorozdzielczych Zobrazowan Ikonos oraz QuickBird dla Generowania Ortoobrazow - Ewiak I (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z Kinematycznych Pomiarow GPS - Fugurski M, Galuszkiewicz M, Kaminski P (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Rozpoznanie Obrazowe w Ramach Traktatu Open Skies - Debski W (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Turning Imagery Into Awareness - Defense Applications in Geospatial Imaging - Lobonc T (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Wykorzystanie Danych Wielospektralnych i Systemow Geoinformatycznych do Identyfikacji i Analizy Zagrozen Zanieczyszczenia Gleb Metalami - Zawadzka B, Stuczynski T, Jadczyszyn J (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Wykorzystanie Metody Przekrojow i Jej Wizualizacja Dla Celow Ochrony Przeciwpowodziowej Dolin Rzecznych - Stateczny A, Kozak M, Lagowski T (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Wykorzystanie Multispektralnych Analiz Satelitarnych w Precyzyjnej Identyfikacji Upraw Rolnych - Zdunek Z (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Wykorzystanie Satelitarnych i Lotniczych Danych Obrazowych w Rozpoznaniu Wojskowym - Jaroszuk R (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Wykorzystanie Zobrazowan Cyfrowych do Oceny Przejezdnosci Terenu - Paszkowski L (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Zastosowania Systemow Informacji Przestrzennej w Zarzadzaniu Kryzysowym - Sanecki J, Maj K (pobierz)
PobierzKNT_2006 - Znaczenie Rozpoznania Obrazowego i Wykorzystanie Danych Obrazowych na Wspolczesnym Polu Walki - Dziewiatka H (pobierz)
PobierzKNT_2007 - Aktualizacja Mapy Glebowo-Rolniczej w Oparciu o Zobrazowania Satelitarne i Klasyfikacje Uzytkowania Ziemi - Jadczyszyn J, Stuczynski T (pobierz)
PobierzKNT_2007 - Aspekty Tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na Podstawie Skaningu Laserowego - LIDAR - Stateczny A, Logasz K (pobierz)
PobierzKNT_2007 - Automatyzacja Przetwarzania Obrazu - Przyszlosc Wojskowego Rozpoznania Obrazowego - Paszkowski L (pobierz)
PobierzKNT_2007 - Metody Realizacji Zadan Zabezpieczenia Geograficznego Mobilnego Zespołu Sil Odpowiedzi NATO w Kontekscie Wykorzystania Satelitarnych Danych Obrazowych w Iraku - Stepien G (pobierz)
PobierzKNT_2007 - Mozliwosci Pozyskiwania Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu z Wykorzystaniem Wspolczesnych Technik Satelitarnych - Koza P, Rozycki S,Wolniewicz W (pobierz)
PobierzKNT_2007 - Projekt EURO-MAPS PL Oparty na Zobrazowaniach IRS - Dabrowski R (pobierz)
PobierzKNT_2007 - Rozpoznanie Obrazowe i Jego Rola w Obronnosci Kraju - Czaban A (pobierz)
PobierzKNT_2007 - The Strategy of LGGI and Future Directions Towards Enterprise Products and Solution - Bayer T (pobierz)
PobierzKNT_2007 - Wykorzystanie Nowych Zrodel Zobrazowan dla Celow Obronnosci i Bezpieczenstwa Narodowego - Turos P (pobierz)
PobierzKNT_2008 - ERDAS ADE Suite - Edytor Baz Danych Oracle Spatial - Turos P (pobierz)
PobierzKNT_2008 - ERDAS TITAN - Srodowisko 3D Udostepniania Danych Przestrzennych - Turos P (pobierz)
PobierzKNT_2008 - Globalny Monitoring na Rzecz Srodowiska i Bezpieczenstwa (GMES) - Badurska A (pobierz)
PobierzKNT_2008 - Monitorowanie konstrukcji mostowych z wykorzystaniem wysokoczestotliwosciowych pomiarow GNSS - Figurski M, Wrona M (pobierz)
PobierzKNT_2008 - Pictometry - Technologia Ukosnych Zdjec Lotniczych i Ich Zastosowanie w Sluzbach Specjalnych - Hanemann K (pobierz)
PobierzKNT_2008 - Przeglad Narzedzi Tworzenia Infornacji Przestrzennej - Dabrowski R (pobierz)
PobierzKNT_2008 - Przeksztalcenia Zdjec Satelitarnych Meteosat do Projekcji Modelu COAMPS - Kroszczynski K (pobierz)
PobierzKNT_2008 - System ASG-EUPOS w Zastosowaniach Cywilnych i Militarnych - Figurski M, Szolucha M, Bosy J (pobierz)
PobierzKNT_2008 - TerraSAR-X - Mikrofalowy Satelita Obserwacyjny - Turos P (pobierz)
PobierzKNT_2008 - The Earth to Business Company - Wetzel I (pobierz)
PobierzKNT_2008 - WOPR Legionowo - Jaworski K (pobierz)
PobierzKNT_2008 - Wyznaczanie Warunkow Atmosferycznych na Podstawie Danych Teledetekcyjnych dla Celow Pozyskiwania Lotniczych Zobrazowan Terenu - Pietrek S, Jasinski J (pobierz)
PobierzKNT_2008 - Zasady i Mierniki Oceny Jakosci Danych - Ocena Jakosci Danych CORINE Land Cover - Bielecka E (pobierz)
PobierzKNT_2008 - Zastosowanie Operacji Morfologii Matematycznej do Filtracji Obrazów Radarowych - Kupidura P, Koza P (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Aktualne i Planowane Projekty w Obszarze GMES dla Potrzeb Bezpieczenstwa Unii Europejskiej - Bielinska K, Gorzynska M (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Aspekty Pozyskiwania i Przetwarzania Danych z Naziemnego Skaningu Laserowego - Kedzierski M, Walczykowski P, Fryskowska A (pobierz)
PobierzKNT_2009 - ERDAS ADE Suite - Technical Overview - Wetzel I (pobierz)
PobierzKNT_2009 - ERDAS APOLLO - Rzepka M (pobierz)
PobierzKNT_2009 - ERDAS APOLLO 2009 How to Manage, Catalog, Share Raster & Vector Data - Debroux F (pobierz)
PobierzKNT_2009 - ERDAS TITAN - Rzepka M (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Geometryczne Aspekty Przeksztalcen Zdjec Satelitarnych - Jasinski J, Kroszczynski K, Pietrek S, Winnicki J (pobierz)
PobierzKNT_2009 - GSE FM - GMES Service Element Forest Monitoring - Polska Implementacja - Orlinska A (pobierz)
PobierzKNT_2009 - IRS-P5 Cartosat-1 Stereo Pairs and the Generation of DEM - Saint-Guilhem B (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Klasyfikacja Konturow Znacznikow z Wykorzystaniem Miary Zmiennosci na Obrazie z Sonaru Sektorowego - Borawski M, Latuszynska A (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Naziemny Skaning Laserowy Obiektow Inzynieryjno-Drogowych - Kedzierski M, Fryskowska A, Wilinska M (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Nowe Sensory Lotnicze - Zastosowania w Koncernie Blom ASA - Hanemann K (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Potencjal Informacyjny Obrazu SPOT 5 na Przykladzie Ortofotomapy dla Obszaru Polski - Zdunek Z (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Praktyczne Wykorzystywanie Metod Geomatycznych w LKP Sudety Zachodnie - Balazy R (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Prezentacja DigitalGlobe - Ziemba P (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Proces Przetwarzania Informacji Obrazowej a Mozliwosci Recepcyjne Oka - Neytchev P (pobierz)
PobierzKNT_2009 - System Informacji Geograficznej i Techniki Obrazowania Satelitarnego w Zastosowaniu do Analizy i Wizualizacji Infrastruktur Krytycznych - Bruniecki K, Stepnowski A, Lubniewski Z, Kulawiak M, Buszke B (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Wybrane Problemy z Wyznaczaniem Zdolnosci Rozdzielczej Sensorow Wykorzystywanych w Ramach Misji Open Skies - Walczykowski P, Orych A (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Wykorzystanie Oprogramowania ERDAS do Opracowania Map Wielkoskalowych z Danych Satelitarnych - Kaczynski R (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Wykorzystanie Sonaru Skanujacego Wysokiej Czestotliwosci w Pozyskiwaniu Danych Obrazowych - Stateczny A (pobierz)
PobierzKNT_2009 - Wyznaczanie Terenowej Zdolnosci Rozdzielczej Zobrazowan dla Potrzeb Traktatu Open Skies - Walczykowski P, Orych A, Jenerowicz A, Kawka K (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Applied ERDAS Solutions - Irmi Runkel (pobierz)
PobierzKNT_2010 - ERDAS - The Earth to Business Company - Iryna Wetzel (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Erdas Imagine 2010_1 i LPS 2010_1 - Rafal Dabrowski-Geosystems Polska (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Imagine Radar Mapping - Piotr Koza (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Integracja GIS i teledetekcji w projekcie LIMES - Klaudia Bielinska (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Kompresja JPG obrazu sonarowego z uwzglednieniem zalozonego poziomu bledu - Mariusz Borawski (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Metodyczne aspekty opracowania map dostepnosci czasowej z wykorzystaniem narzedzi GIS i teledetekcji - Elzbieta Bielecka, Anna Filipczak, Monika Perzanowska (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Metodyka prowadzenia analizy wizualnej zobrazowan cyfrowych w celu wyznaczania dopuszczalnej wysokosci lotu dla misji Open Skies - Agata Orych (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Model sredniego poziomu atmosfery w aspekcie kleski zywiolowej na Islandii - I Winnicki (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Nowosci w oprogramowaniu eCognition firmy Definiens AG - Karol Paradowski (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Okreslenie zakresu wykorzystania modeli stereoskopowych naziemnych zdjec cyfrowych - Bartlomiej Kraszewski (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenow niedostepnych z wysokorozdzielczych danych satelitarnych - Rafal Dabrowski - WAT (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Optoelektroniczne systemy monitorowania zagrozen - Zygmunt Mierczyk (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Przetwarzanie danych przestrzennych z wykorzystaniem ERDAS IMAGINE oraz ERDAS APOLLO - Mariusz Madrawski (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Przetwarzanie danych w srodowisku ERDAS IMAGINE 2010_1 - Agata Janowska (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Wykorzystanie transformacji falkowej do oceny spadku jakosci radiometrycznej w procesie mozaikowania ortofotomapy - Krystian Pyka (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Wysokorozdzielcze dane batymetryczne w analizie obrazow sonaru skanujacego - Natalia Ratuszniak (pobierz)
PobierzKNT_2010 - Zastosowanie techniki HDR do obrazow pozyskiwanych z sektorowego sonaru skanujacego - Jaroslaw Duda (pobierz)

Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.