Logo Geosystems
o firmie /

GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.

GEOSYSTEMS Polska działa od czerwca 1995 roku. Naszą domeną jest szeroko pojęta informacja przestrzenna, technologie jej pozyskiwania, przetwarzania, analizy i prezentacji. Wykonujemy prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie zastosowań teledetekcji, fotogrametrii i systemów informacji geograficznej, zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy i technologii wśród interdyscyplinarnych kręgów użytkowników (doradztwo techniczne, konsultacje, szkolenia, itp.).

GEOSYSTEMS Polska, wspólnie z firmą Aqurat Sp. z o.o., od 2003 z sukcesem rozwijała najpopularniejszy w Polsce system nawigacji samochodowej AutoMapa®, a we współpracy z Indigo Sp. z o.o. - internetowy portal mapowy Targeo®. Jesteśmy producentem danych przestrzennych zasilających rozwiązania AutoMapa®/Targeo®, a także specjalistycznych produktów profilowanych pod kątem wykorzystania dla celów  monitoringu środowiska. Zasób danych przestrzennych tworzony jest od początku istnienia przedsiębiorstwa. W proces jego budowy, uszczegóławiania i aktualizacji zaangażowanych jest każdego dnia nawet do kilkudziesięciu osób. Dane opracowywane są na podstawie wielu źródeł informacji, wśród których jednym z wiodących jest obrazowanie satelitarne. Dzięki bezpośredniej współpracy z operatorami wielu systemów satelitarnych nasi klienci także mają możliwość korzystania z najnowszych zobrazowań.

Od początku swojej działalności firma jest dystrybutorem oprogramowania przeznaczonego do przetwarzania i analizy danych obrazowych. Tradycyjnie obszary zastosowań oferowanych aplikacji czyli teledetekcja i fotogrametria są obecnie uzupełniane propozycjami skierowanymi dla instytucji, obejmującymi katalogowanie i udostępnianie w sieci wszelkiego rodzaju danych przestrzennych oraz sieciową współpracę z ich użyciem. GEOSYSTEMS Polska jest partnerem producentów oprogramowania fotogrametrycznego, teledetekcyjnego i GIS: Hexagon Geospatial (ERDAS Imagine ERDAS Apollo, GeoMedia) oraz Trimble® (eCognition). 


GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.
ul. Foksal 21 lok. 5,
00-372 Warszawa,
tel.:  (+48 22) 851 11 66 ,
fax: (+48 22) 851 11 66 w. 112,
e-mail: office@geosystems.pl

NIP: 521-10-18-100
REGON: 011148872,
kap. zakł. 100 000 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000056371
Raiffeisen Bank Polska SA,
konto: 26 1750 0009 0000 0000 1034 8072
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.