Logo Geosystems

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę Oprogramowania do teledetekcji i GIS (3 lata licencja komercyjna – 1 szt.).Zapytanie dotyczy projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, Zadanie nr 7, Kategoria kosztów: Aparatura naukowo-badawcza i WNIP (A).
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.