Logo Geosystems

Zapytanie ofertowe nr 3

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na zakup i dostawę laptopów (4 sztuki).Zapytanie dotyczy projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, Zadanie nr 7, Kategoria kosztów: Aparatura naukowo-badawcza i WNIP (A).

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi poniżej dokumentami. Załączamy również formularz ofertowy w wersji edytowalnej.
Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest również w siedzibie Geosystems Polska Sp. z o.o.
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.